Po zakończeniu budowy, wykonaniu przyłączy do budynku i zakończeniu prac wokół budynku, aby móc rozpocząć użytkowanie należy przystąpić do odbioru końcowego budynku i złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z dokumentami. Jednym z dokumentów, które należy dostarczyć do organu Nadzoru Budowlanego jest mapa z inwentaryzacji powykonawczej budynku z przyłączami oraz informacja o zgodności usytuowania budynku z projektem zagospodarowania terenu, które wykonuje geodeta uprawniony. Geodeta zgłasza robotę geodezyjną wykonuje pomiary budynku, zagospodarowania terenu i na końcu składa operat do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej. Po zatwierdzeniu i włączeniu operatu do zasobu geodezyjnego geodeta wykonuje mapę z inwentaryzacji powykonawczej budynku, którą na koniec otrzymuje inwestor celem przedłożenia w Nadzorze Budowlanym.

Indywidualna wycena usług i konkurencyjne ceny.
Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń.

Zakres usług - inwentaryzacja powykonawcza Rzeszów

  • Inwentaryzacja geodezyjna Rzeszów
  • Inwentaryzaje przyłączy/uzbrojenia podziemnego
  • Inwentaryzacja obiektów budowlanych
  • Inwentaryzacja powykonawcza domu do odbioru
  • Oddanie domu do użytku - mapka geodezyjna
  • Zakończenie budowy - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
  • Sporządzanie dokumentacji do celów administracyjno-prawnych