Mapy do celów projektowych 

są wykonane przez geodetę uprawnionego zgodnie z najwyższymi standardami jakości i zawierają szczegółowe informacje o każdej nieruchomości, w tym o terenie, granicach działek, powierzchni i nachyleniu gruntu. Zawierają także informacje o lokalizacji infrastruktury, takiej jak drogi, tras przyłączy takich jak linie energetyczne, wodociągowe, kanalizacje sanitarne i inne. Umożliwia to projektantom stworzenie projektu zagospodarowania terenu oraz dokładne zaplanowanie przyłączy mediów i usytuowania nowych budynków.

Dzięki naszym mapom, prace projektowe są łatwiejsze i bardziej precyzyjne, a proces budowy przebiega szybciej i bez zbędnych opóźnień. Mapy do celów projektowych są nie tylko narzędziem dla specjalistów od budownictwa, ale także dla właścicieli nieruchomości, którzy chcą poznać dokładne informacje o swojej posiadłości.

Skorzystaj z naszych usług geodezyjnych w Rzeszowie i na terenie województwa podkarpackiego. Zyskaj mapę geodezyjną, która pomoże Ci w realizacji inwestycji i pozwoli uzyskać pozwolenie na budowę. Nasi eksperci zawsze stoją do Twojej dyspozycji, by udzielić cennych wskazówek i pomóc Ci w każdym etapie projektu. Naszym celem jest zapewnić, że Twój projekt będzie zgodny z Twoją wizją i spełni wszystkie Twoje oczekiwania.

Wykonanie mapy do celów projektowych to proces, który wymaga dokładnych pomiarów terenu i przygotowania szczegółowej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Oto ogólny proces tworzenia takiej mapy:

1. Inwentaryzacja terenu:

W pierwszym kroku geodeta porównuje mapę zasadniczą z terenem w obszarze, który ma być uwzględniony na mapie, w pasie min 30 metrów od planowanej inwestycji. Geodeta musi zbadać usytuowanie elementów terenowych, pomierzyć obiekty budowlane, sieci infrastrukturalne, roślinność, tereny zielone i wszelkie inne istotne detale.

2. Pomiar terenu:

Następnie geodeta przeprowadza pomiary terenu, które obejmują zarówno poziome, jak i pionowe aspekty. Do pomiaru terenu wykorzystuje się różne narzędzia i technologie, takie jak teodolity, tachimetry, systemy GPS, drony pomiarowe i skanery laserowe. Pomiar musi być dokładny i precyzyjny, aby stworzyć aktualną  mapę o wysokiej jakości.

3. Przygotowanie danych:

Po zebraniu pomiarów geodezyjnych przetwarza się dane, aby utworzyć numeryczny model terenu (DTM – Digital Terrain Model). To obejmuje tworzenie trójwymiarowej reprezentacji topografii i innych obiektów na obszarze mapy.

4. Weryfikacja i kontrola jakości:

Następnie dokładnie weryfikuje się zebrane dane i przeprowadza kontrolę jakości. To jest niezwykle istotne, ponieważ wszelkie błędy w pomiarach mogą prowadzić do błędów w mapie końcowej.

5. Tworzenie mapy do celów projektowych:

Na podstawie zebranych danych i DTM geodeta tworzy mapę, która jest dostosowana do konkretnych celów projektowych. Treścią mapy do celów projektowych są informacje o topografii terenu, granicach działek, lokalizacji istniejących obiektów oraz sieciach infrastrukturalnych.

6. Przygotowanie dokumentacji:

Wraz z mapą geodeta przygotowuje dokumentację geodezyjną (operat), która opisuje proces pomiaru, źródła danych, metody, przeliczenia oraz wszelkie inne informacje istotne dla zrozumienia mapy.

7. Prezentacja wyników:

Geodeta prezentuje ostateczną mapę i dokumentację zleceniodawcy oraz innym zainteresowanym stronom. Mapa ta może być wykorzystana do planowania inwestycji budowlanych, zmiany zagospodarowania terenu, uzyskiwania pozwoleń budowlanych i innych celów projektowych.

Geodeta w procesie tworzenia mapy do celów projektowych musi wykazać się precyzją, dokładnością i wiedzą fachową.”. Ważne jest, aby współpracować z doświadczonym i licencjonowanym geodetą, który posiada odpowiednie umiejętności i narzędzia do przeprowadzenia pomiarów oraz opracowania mapy zgodnie z wymaganiami i przepisami prawa.

Indywidualna wycena usług i konkurencyjne ceny.
Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń.

Zakres usług - mapa do celów projektowych Rzeszów

  • Aktualne i planowane informacje o terenie
  • Projektowane trasy przyłączy mediów
  • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
  • Aktualizacja mapy zasadniczej
  • Pomiary geodezyjne Rzeszów
  • Mapa geodezyjna Rzeszów