Wykonujemy mapy do celów projektowych dla terenów inwestycji budownictwa mieszkaniowego wraz z pasem 30 metrów od budynku i projektowanych tras przyłączy mediów.

Sporządzona przez nas mapa zawiera aktualne informacje o terenie, na którym ma powstać inwestycja a także obszarze wokół niego. Zawiera: granice przedmiotowej działki oraz działek sąsiednich, istniejące budynki, zieleń wysoką, ogrodzenia, przebieg poszczególnych mediów (wodociągu, kanalizacji, energii, gazu, łączy telekomunikacyjnych) oraz elementy projektowane, czyli takie których jeszcze nie są wykonane w terenie, a są zaprojektowane w naszym obszarze mapy i trzeba je uwzględnić w procesie projektowania.

Mapa do celów projektowych jest podstawą dla projektantów i architektów do prawidłowego wykonania projektu i usytuowania budynku na mapie. Wykonujemy ją również w formie numerycznej korzystając ze specjalistycznego oprogramowania AutoCAD. Jest to szczególnie dogodna forma mapy dla architektów wykorzystujących narzędzia CAD do prac projektowych.

Indywidualna wycena usług i konkurencyjne ceny.
Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń.

Zakres usług - mapa do celów projektowych Rzeszów

  • Aktualne i planowane informacje o terenie
  • Projektowane trasy przyłączy mediów
  • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
  • Aktualizacja mapy zasadniczej
  • Pomiary geodezyjne Rzeszów
  • Mapa geodezyjna Rzeszów