Obiekty budowlane które wymagają pozwolenia na budowę powinny zostać wytyczone geodezyjnie na podstawie projektu budowlanego. Precyzyjne wytyczenie gwarantuje, że inwestor nie będzie musiał wykonywać zmian w projekcie i przez to ponosić dodatkowych kosztów inwestycji. Po opracowaniu projektu i przygotowaniu danych do tyczenia wyznaczamy palikami przebieg obiektów budowlanych: tras przyłączy, usytuowania utwardzeń terenu i innej infrastruktury technicznej.

Wykonujemy tyczenia budynków mieszkalnych w postaci wyznaczenia osi konstrukcyjnych budynku umożliwiając ekipie budowlanej precyzyjne usytuowanie szalunków do wylania betonu pod fundament.

Indywidualna wycena usług i konkurencyjne ceny.
Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń.

Zakres usług - tyczenie budynku Rzeszów

  • Tyczenie obiektów budowlanych
  • Tyczenie sieci uzbrojenia terenu
  • Tyczenie przyłączy podziemnych
  • Tyczenie domu na działce Rzeszów